Firemný autopolep - vaša reklama | Imagewrap

Polepy firemnej flotily a áut BusinessWrap

Firemné vozidlá sú Vaše vlastné efektívne marketingové nástroje. Využite ich potenciál a nechajte si poradiť od výberu vhodných fólií až po ich odbornú aplikáciu. Branding áut, dodávok alebo autobusov, značenie, tlačená grafi ka alebo plotrované texty a logotypy na ne - naša spoločnosť je Vašim nástrojom pre zviditeľnenie Vašej fi remnej flotily áut cez komplexný servis v oblasti potlače a polepu vozidiel.

Pre výpočet ceny alebo kontakt na oddelenie BusinessWrap kliknite sem

Výhody BusinessWrap

  • Zviditeľnenie firmy
  • Zlepšovanie imidžu
  • Ochrana karosérie auta
  • Prezentácia firmy všade, kde sa auto vyskytuje

    Výpočet ceny nájdete tu
  •